Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

jawn-palace
all I want is someone with who I could made some domestic shit and then go for a walk and kiss when it's dark and tell my most unknown fears and secrets and just be together and be happy together
Reposted bymehhh mehhh
jawn-palace
Palce wskazujące obu rąk dwa razy pod obojczyk, potem dwa razy w kierunku rozmówcy. „Kocham Cię”.
To takie proste...
— Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w sieci"
Reposted fromxalchemic xalchemic viawstan wstan
Sponsored post
feedback2020-admin
jawn-palace
1322 e119 500
Reposted fromfungi fungi viawhoville whoville
jawn-palace
3306 5584
Reposted frompelagiagrace pelagiagrace viaScaryMary ScaryMary
jawn-palace
9374 1a65
Reposted fromveryrude veryrude viamempra mempra
8324 42d5 500

iopanosiris:

Annunciation  by Simon Bisley.

Reposted frombwana bwana viahepi hepi
jawn-palace
9049 6154
Reposted fromrol rol viaNoirBlanc NoirBlanc
jawn-palace
8092 9a5f
My love.
Reposted fromsann sann viaNoirBlanc NoirBlanc
jawn-palace
Najbardziej w życiu boję się tego, że moje serce będzie kiedyś biło nad urodzinowym tortem tragicznie pełnym świeczek i wtedy pomyślę, że mój czas minął, a ja nic nie przeżyłam. Przecież tylko dla przeżyć warto żyć. I dla tego, aby móc je komuś potem opowiedzieć.
— Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w sieci"
Reposted fromxalchemic xalchemic viasense sense
jawn-palace
8175 3c35 500
Reposted fromOnlyRed OnlyRed viawasteland wasteland
jawn-palace

szukam świata

w którym jedna jaskółka
czyni wiosnę

gdzie szewc
chodzi w butach

gdzie jak cię widzą
to dzień dobry

szukam świata
w którym
człowiek człowiekowi
człowiekiem

— Jarosław Borszewicz
Reposted fromSpetana Spetana viaantibia antibia
jawn-palace
5443 11b3
Reposted fromnazarena nazarena viakatt katt
jawn-palace
Bo tak mam jakoś porąbane w tym życiu, że zanim skończę się cieszyć, to już płaczę.
— Jarosław Borszewicz
jawn-palace
jawn-palace
2957 4bb7 500
Reposted fromroxanne roxanne viahepi hepi
jawn-palace
jawn-palace
Żeby wreszcie zdarzyło się w twoim życiu coś, co sprawi, że przestaniesz być tak cholernie smutna.
— Randka w ciemno
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
jawn-palace
0824 c8d8
Reposted fromlouse louse viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
jawn-palace
9905 e90b 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...